Wat maakt beleggen in grond aantrekkelijk voor mij?

Naar verwachting telt Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners. Mede door dit aantal zal de vraag naar woningen vanzelfsprekend toenemen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. Momenteel is er een tekort van 331.000 woningen (4,2 procent van de woningvoorraad). De inzet is om…

Kan ik ook mijn eigen notaris gebruiken?

Bij voorkeur heeft Grondzaken Nederland dit voor de overdracht van het eigendom niet. Het gebruik van de door Grondzaken Nederland gekozen notaris voor een bepaald perceel is efficiënter. Natuurlijk kunt u uw “eigen” notaris gebruiken voor het legaliseren van een volmacht. Zodoende kunt u bij een door u bekende notaris alle eventuele vragen stellen.

Kan ik de grond ook schenken?

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht. Is de begunstigde jonger dan 18 jaar, dan zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal tot het…

Kan ik de grond altijd weer verkopen?

Ja. Aangezien de grond volledig in uw bezit is, net zoals bijvoorbeeld een koophuis, is het ten alle tijden vrij verhandelbaar. Wel is het raadzaam de grond zo lang mogelijk in bezit te houden, omdat u dan vaak meer voor de grond krijgt. Een belegging in grond is voor de lange termijn. Hoewel grond in…

Hoe komt de verkoopprijs tot stand?

De door Grondzaken Nederland aangeboden percelen hebben allen in principe als huidige bestemming “cultuurgrond”. Dit kan grasland, agrarische grond, landbouwgrond of een andere benaming zijn. Maar in de basis lopen of liepen er recent nog koeien overheen of verbouwd of verbouwde de boer hier kortgeleden nog gewassen op. Grondzaken Nederland koopt haar percelen via de…

Op welke criteria worden de locaties geselecteerd?

De eerste twee criteria waaraan ieder perceel moet voldoen zijn: Het perceel mag niet vervuild zijn. Middels een ‘verkennend’ bodemonderzoek wordt een schone grond verklaring af gegeven. Zoals het woord al aangeeft betreft het hier slechts een verkennend onderzoek waarmee het risico wordt geminimaliseerd. Bij een eventuele toekomstige aanvraag voor een bouwvergunning zal er nog…

Vanaf welk bedrag kan ik beleggen?

Grondzaken Nederland biedt beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Conform de vrijstellingsregeling van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) wordt u daarom gezien als een gekwalificeerde belegger. Grondzaken Nederland en de bemiddelaar zijn daardoor met hun activiteiten niet vergunningsplichtig en staan dientengevolge niet…

Wat gebeurd er bij een bestemmingsplanwijziging?

Bij een bestemmingsplanwijziging vind er een verandering plaats van het grondgebruik, of van de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld inhouden dat grond die als agrarisch bestemd was, voortaan gebruikt mag worden voor woningbouw of industrie. Anders dan in het verleden hoeven bestemmingsplanwijzigingen niet meer goedgekeurd te worden door…

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Het plan omschrijft het heden. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het gebruik van grond, maar ook over bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld op agrarische grond woningen worden gebouwd, de natuurgebieden…