Woningtekort blijft oplopen

woonbond.nl 10 november 2020 Door woonbond.nl In 2019 kwamen er 84.000 woningen bij, maar het woningtekort loopt nog steeds op. Tijd voor actie! Om de woningnood in Nederland daadwerkelijk goed aan te pakken, moeten er volgens het CBS en Economisch Instituut van de Bouw (EIB) 95.000 woningen (externe link) per jaar worden bijgebouwd tussen 2020…

Kabinet investeert in bouwen

Rijksoverheid.nl | 15-09-2020 | 15:15 Door rijksoverheid.nl Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit. Daarom komt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag met een stevig pakket aan maatregelen. Dit pakket komt bovenop de investering van 2 miljard euro in woningbouw van vorig jaar en de maatregelen om door te bouwen die…

Wat maakt beleggen in grond aantrekkelijk voor mij?

Naar verwachting telt Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners. Mede door dit aantal zal de vraag naar woningen vanzelfsprekend toenemen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. Momenteel is er een tekort van 331.000 woningen (4,2 procent van de woningvoorraad). De inzet is om…

Kan ik ook mijn eigen notaris gebruiken?

Bij voorkeur heeft Grondzaken Nederland dit voor de overdracht van het eigendom niet. Het gebruik van de door Grondzaken Nederland gekozen notaris voor een bepaald perceel is efficiënter. Natuurlijk kunt u uw “eigen” notaris gebruiken voor het legaliseren van een volmacht. Zodoende kunt u bij een door u bekende notaris alle eventuele vragen stellen.

Kan ik de grond ook schenken?

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht. Is de begunstigde jonger dan 18 jaar, dan zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal tot het…

Kan ik de grond altijd weer verkopen?

Ja. Aangezien de grond volledig in uw bezit is, net zoals bijvoorbeeld een koophuis, is het ten alle tijden vrij verhandelbaar. Wel is het raadzaam de grond zo lang mogelijk in bezit te houden, omdat u dan vaak meer voor de grond krijgt. Een belegging in grond is voor de lange termijn. Hoewel grond in…

Hoe komt de verkoopprijs tot stand?

De door Grondzaken Nederland aangeboden percelen hebben allen in principe als huidige bestemming “cultuurgrond”. Dit kan grasland, agrarische grond, landbouwgrond of een andere benaming zijn. Maar in de basis lopen of liepen er recent nog koeien overheen of verbouwd of verbouwde de boer hier kortgeleden nog gewassen op. Grondzaken Nederland koopt haar percelen via de…

Op welke criteria worden de locaties geselecteerd?

De eerste twee criteria waaraan ieder perceel moet voldoen zijn: Het perceel mag niet vervuild zijn. Middels een ‘verkennend’ bodemonderzoek wordt een schone grond verklaring af gegeven. Zoals het woord al aangeeft betreft het hier slechts een verkennend onderzoek waarmee het risico wordt geminimaliseerd. Bij een eventuele toekomstige aanvraag voor een bouwvergunning zal er nog…