Wat doet de beheerder/meester?

Verkoper zal in de akte van levering een nog door haar te bepalen meester benoemen welke het beheer over het perceel krijgt waarvan het verkochte een onverdeeld aandeel uitmaakt. De beheerder zal een onafhankelijke professionele partij zijn welke beschikt over adequate kennis en contacten gerelateerd aan de agrarische sector, vastgoed-projectontwikkeling en de bouwsector. Koper accepteert…

Hoelang duurt het voordat de overdracht plaatsvind?

De eigendomsoverdracht van het verkochte vindt plaats binnen vier (4) weken na ondertekening van de overeenkomst door koper en verkoper, of zoveel eerder of later als partijen onderling af (zullen) stemmen. Dit onder voorbehoud dat alle benodigde stukken tijdig door de notaris zijn ontvangen en de notaris kan voldoen aan zijn zorgplicht. In het geval…

Is de aankoop wel veilig?

Ja. Onroerend goed, ook wel vastgoed of registergoed genoemd, staat geregistreerd bij het kadaster. Het kadaster is een door overheid gereguleerd zelfstandig bestuursorgaan. In het register staat vermeld wie de eigenaar van het onroerend goed is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op zit. Daarnaast kan onroerend goed alleen verkocht/gekocht worden middels tussenkomst van een…

Is het koopcontract bindend?

Door het ondertekenen van de overeenkomst gaat u een onvoorwaardelijke verplichting met A-M Vastgoed aan, welke verplichting na tegentekenen door A-M Vastgoed niet eenzijdig kan worden ontbonden. Bij het niet nakomen (waaronder begrepen: niet tijdig, niet juist en/of niet volledig nakomen) van de onvoorwaardelijk aangegane verplichtingen, is koper zonder rechterlijke tussenkomst volledig aansprakelijk voor de…

Cijfers agrarische grondmarkt 3e kwartaal 2019 bekend

kadaster.nl 31 oktober 2019 Door Kadaster en Wageningen Economic Research Voor het 3e kwartaal van 2019 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op € 62.200 per ha. De agrarische grondprijs is 6,9% hoger dan de prijs van € 58.200 in het 2e kwartaal van 2019. En 2,1% hoger dan de gemiddelde prijs van € 60.900 per ha…

Tweede bank verlaagt de spaarrente naar 0,00%

Telegraaf.nl 3 oktober 2019 Door Redactie DFT   Dat heeft de bank deze week bekendgemaakt aan haar klanten. Van Lanschot Kempen is met veel vermogende klanten een bank die sterk nadeel ondervindt van de negatieve rente bij de ECB. Daarom wil de bank graag dat haar klanten beleggen. Evi is natuurlijk ook vooral een beleggingsdienst,…

Woningtekort blijft nog tot zeker 2030 groot probleem

De woningnood waar we momenteel in Nederland mee te kampen hebben blijft nog zeker tien jaar duren. In 2030 zijn er nog steeds 200.000 woningen te weinig. Met name in de Randstad blijft de situatie nijpend. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ad.nl 14 juni 2019 Door Stefan…