Betrokken partijen

De aanbieder


Wij, Grondzaken Nederland, zijn een aanbieder van cultuurgronden (gronden die door de mens vooral zijn ingericht voor akkerbouw en/of veeteelt). Wij selecteren gronden die, o.i., in meer of mindere mate een kans hebben om op (langere) termijn te veranderen van bestemming. Een mogelijke verandering die voor u een rendement kan opleveren. Wij selecteren onze gronden op basis van informatie die we op het internet vinden. De bronnen hiervan delen wij met u, zodat u zelf kunt onderzoeken en beslissen of dit een geschikte aankoop voor u kan zijn, omdat het te behalen rendement onduidelijk is, u bent namelijk aan het speculeren.

Er zijn geen garanties, niemand beschikt immers over een glazen bol. Ook al heeft een aankoop in cultuurgrond altijd een onderliggende waarde, er is geen garantie dat u met uw aankoop een positief rendement gaat maken. Wij adviseren u om alleen te kopen als u het bedrag op langere termijn kunt missen.

De bemiddelaar


Wij, Grondzaken Nederland, werken samen met Eigen Grond B.V. (hierna onze bemiddelaar). In opdracht van ons dient onze bemiddelaar u op een correcte manier te informeren over de aankoopmogelijkheid bij Grondzaken Nederland. Onze bemiddelaar is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid.

Zij dienen u, zonder enige vorm van eigen interpretatie, te informeren op basis van alle beschikbare informatie bij Grondzaken Nederland. Onze bemiddelaar kan haar mening geven over de potentie van een perceel cultuurgrond, maar uiteindelijk beslist u zelf of de verhouding potentie–koopsom voor u geschikt is.

De notaris


Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt, krijgt u altijd te maken met een notaris. Of het nu gaat om de levering na koop, de verdeling na scheiding, het vestigen van een hypotheek of het vestigen van een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik of erfdienstbaarheid). Ook een aankoop van (onbebouwde) cultuurgrond bij ons, Grondzaken Nederland, loopt via een notaris. De notaris let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig.

De notaris zal onder andere controleren of u handelingsbekwaam bent. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is het voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid. De notaris heeft het liefst dat u persoonlijk aanwezig bent bij het tekenen van de leveringsakte.

Het Kadaster


Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Als u cultuurgrond koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of Grondzaken Nederland de betreffende aankoop conform het gestelde in de koop-verkoop-overeenkomst aan u kan leveren. Na transport meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar bent geworden. Het Kadaster verwerkt deze informatie binnen één werkdag.

Nadat het Kadaster u heeft ingeschreven als nieuwe eigenaar, controleert de notaris of deze inschrijving juist gebeurd is. Pas als dit het geval is, betaalt de notaris de door u betaalde koopsom door aan ons. Na enkele weken ontvangt u van het Kadaster het schrijven genaamd, kennisgeving wijziging rechten, ofwel de bevestiging dat u als eigenaar ingeschreven bent.

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079