Het aankooptraject

Stap 1

Onze bemiddelaar informeert potentiële kopers zoals u, zonder enige vorm van interpretatie over de voor- en nadelen van grondaankopen en geeft nadere informatie over de aangeboden grondpositie. In eerste instantie zal onze bemiddelaar u telefonisch en met behulp van het internet zo goed mogelijk informeren over de aangeboden grondpositie. Wanneer u geïnteresseerd bent, komt één van de buitendienstmedewerkers van onze bemiddelaar bij u langs om verdere toelichting te geven over het perceel, de overeenkomst en aanverwante zaken. Dat kan zijn bij u thuis, op kantoor of op een andere locatie zoals bijvoorbeeld bij de aangeboden grondpositie. Als u tot een weloverwogen aankoopbeslissing bent gekomen, tekent u de koop-verkoop-overeenkomst en het document genaamd ‘Weet wat u doet!’. Onze bemiddelaar levert deze documenten vervolgens aan bij ons.

Stap 2

Wij, Grondzaken Nederland, nemen als aanbieder (verkoper), telefonisch contact met u op om de getekende documenten nog een keer met u door te nemen. Zodra wij de indruk hebben dat u goed geïnformeerd en weloverwogen tot een aankoopbeslissing bent gekomen, zullen wij de koop-verkoop–overeenkomst tegentekenen. Nadat wij de koop-verkoop–overeenkomsten hebben tegengetekend, bieden wij deze aan bij de notaris.

Stap 3

Wanneer u in Nederland als particulier of ondernemer, onroerend goed koopt of verkoopt, krijgt u altijd te maken met een notaris. Ook een aankoop van (onbebouwde) cultuurgrond bij Grondzaken Nederland loopt via een notaris. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. De notaris maakt alle benodigde stukken voor de overdracht op, zoals de (concept-)akte van levering en de nota van afrekening en stuurt deze naar u. De notaris heeft het liefst dat u persoonlijk aanwezig bent bij het tekenen van de leveringsakte.

Stap 4

De overdracht kan normaal gesproken binnen 3 á 4 weken plaatsvinden. Als u niet aanwezig bent bij de overdracht dient u vóór de datum van de overdracht alle benodigde handelingen te verrichten. Zodra alle stukken getekend zijn en uw aankoopsom op de derdengeldenrekening van de notaris staat, zal de notaris overgaan tot de eigendomsoverdracht van de grondpositie.

Stap 5

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Als u cultuurgrond koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of wij, Grondzaken Nederland, de betreffende aankoop conform het gestelde in de koop-verkoop-overeenkomst aan u kan leveren. Na het passeren van de akte meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar bent geworden. Het Kadaster verwerkt deze informatie binnen één werkdag. Nadat het Kadaster u heeft ingeschreven als nieuwe eigenaar controleert de notaris of deze inschrijving juist is gebeurd. Pas als dit het geval is, betaalt de notaris de door u betaalde koopsom door aan ons. Na enkele weken ontvangt u van het Kadaster het schrijven genaamd, kennisgeving wijziging rechten, ofwel de bevestiging dat u als eigenaar ingeschreven bent.

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079