Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op

Past een grondaankoop bij u?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie: Als u de volgende vragen met ‘ja’ kunt antwoorden lees dan snel verder.

Kunt u weloverwogen beslissingen nemen?

De voor- en nadelen moeten door u en – indien van toepassing – uw partner goed worden geëvalueerd.

Heeft u genoeg financiële middelen?

Na aankoop moeten er voldoende financiële reserves overblijven.

Kunt u uw geld voor langere tijd missen?

Een bestemmingsplanwijziging kan lang op zich laten wachten of kan zelfs uitblijven.

Bent u bereid om risico’s te lopen?

Er is namelijk geen garantie op rendement.


Waarom investeren in grond?

Ontdek waarom investeren in grond de juiste keuze voor u is.

Meer informatie

Het aankooptraject in 5 eenvoudige stappen.

1

De koop-verkoop-overeenkomst

U heeft uw keuze gemaakt om een grondaankoop te doen en heeft tijdens het bezoek (op afspraak) van onze bemiddelaar, de koop-verkoop-overeenkomst getekend.

2

Contact met Grondzaken Nederland

Voordat Grondzaken Nederland u als klant accepteert, zal zij u op een afgesproken tijdstip bellen. In dit gesprek worden de belangrijkste punten van uw aankoop met u besproken alsmede het verdere verloop tot en met de levering bij de notaris.

3

De notaris

Na ontvangst van alle benodigde stukken gaat de notaris voor u aan de slag. Binnen afzienbare tijd ontvangt u de conceptakte, nota van afrekening en eventueel een volmacht. De notaris heeft het liefst dat u persoonlijk aanwezig bent bij het tekenen van de leveringsakte.

4

De overdracht

De eigendomsoverdracht kan normaal gesproken binnen 3 á 4 weken plaatsvinden nadat u de koop-verkoop-overeenkomst getekend heeft. Als u niet aanwezig wenst te zijn bij de overdracht dan maakt u gebruik van een volmacht. Natuurlijk moet u vóór de datum van overdracht de benodigde handelingen verricht hebben.

5

Het Kadaster

Na de overdracht informeert de notaris het Kadaster. Zij registeren u als nieuwe eigenaar.

Hoe klanten onze samenwerking ervaren.

Vriendelijk, kameraadschappelijk en reële partij. Grondzaken Nederland en Eigen Grond houden contact met mij en dat stel ik zeer op prijs. Dit geeft vertrouwen.

Grondzaken maakt gebruik van een tussenpersoon, Eigen Grond. Die hebben alle tijd genomen en uitgebreid uitgelegd wat de risico’s zijn. Ze zijn twee keer op bezoek geweest. Meer dan keurig. Perfect.

De waardering staat evenredig met het resultaat, meer kan ik niet zeggen.

Positief: de medewerkers zijn enthousiast, vriendelijk en amicaal. Je wordt goed ondersteund bij elke stap wat natuurlijk tevens ook een controle is op het proces:) Negatief: je wordt wel erg vaak gebeld, ook door verschillende mensen en er wordt ook wel erg graag verkocht!

Goede en snelle service.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079