Past een grondaankoop bij u?

Als u de volgende vragen met ‘ja’ kunt antwoorden lees dan snel verder

Bent u bereid om risico’s te lopen?

Er is namelijk geen garantie op rendement.

Kunt u uw geld voor langere tijd missen?

Een bestemmingsplanwijziging kan lang op zich laten wachten en kan zelfs uitblijven.

Kunt u weloverwogen beslissingen nemen?

De voor- en nadelen moeten goed geëvalueerd worden en eventueel besproken worden met uw partner.

Heeft u genoeg financiële middelen?

Na aankoop moeten er adequate reserves overblijven.

Het aankooptraject in het kort

Stap 1 - De koop-verkoop-overeenkomst

U heeft uw keuze gemaakt om een grondaankoop te doen en heeft tijdens het bezoek (op afspraak) van onze bemiddelaar, de koop-verkoop-overeenkomst getekend.

Stap 2 - Contact met Grondzaken Nederland

Voordat Grondzaken Nederland u als klant accepteert, zal zij u op een afgesproken tijdstip bellen.
In dit gesprek worden de belangrijkste punten van uw aankoop met u besproken alsmede het verdere verloop tot en met de levering bij de notaris.

Stap 3 - De notaris

Na ontvangst van alle benodigde stukken gaat de notaris voor u aan de slag. Binnen afzienbare tijd ontvangt u de conceptakte, nota van afrekening en eventueel een volmacht.
Het notariaat ontvangt u bij voorkeur het liefst persoonlijk op het notariskantoor voor transport.

Stap 4 - De overdracht

De eigendomsoverdracht kan normaal gesproken binnen 3 á 4 weken plaatsvinden nadat u de koop-verkoop-overeenkomst getekend heeft. Als u niet aanwezig wenst te zijn bij de overdracht dan maakt u gebruik van een volmacht. Natuurlijk moet u vóór de datum van overdracht de benodigde handelingen verricht hebben.

Stap 5 - Het Kadaster

Na de overdracht informeert de notaris het Kadaster. Zij registeren u als nieuwe eigenaar.

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland?

Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.

NIEUWS