Past een grondaankoop bij u?

Als u de volgende vragen met ‘ja’ kunt antwoorden lees dan snel verder

Bent u bereid om risico’s te lopen?

Er is namelijk geen garantie op rendement.

Kunt u uw geld voor langere tijd missen?

Een bestemmingsplanwijziging kan lang op zich laten wachten en kan zelfs uitblijven.

Kunt u weloverwogen beslissingen nemen?

De voor- en nadelen moeten goed geëvalueerd worden en eventueel besproken worden met uw partner.

Heeft u genoeg financiële middelen?

Na aankoop moeten er adequate reserves overblijven.

Het aankooptraject in het kort

Stap 1 - De koop-verkoop-overeenkomst

U heeft uw keuze gemaakt om een grondaankoop te doen en heeft tijdens het bezoek (op afspraak) van onze bemiddelaar, de koop-verkoop-overeenkomst getekend.

Stap 2 - Contact met Grondzaken Nederland

Voordat Grondzaken Nederland u als klant accepteert, zal zij u op een afgesproken tijdstip bellen.
In dit gesprek worden de belangrijkste punten van uw aankoop met u besproken alsmede het verdere verloop tot en met de levering bij de notaris.

Stap 3 - De notaris

Na ontvangst van alle benodigde stukken gaat de notaris voor u aan de slag. Binnen afzienbare tijd ontvangt u de conceptakte, nota van afrekening en eventueel een volmacht.
Het notariaat ontvangt u bij voorkeur het liefst persoonlijk op het notariskantoor voor transport.

Stap 4 - De overdracht

De eigendomsoverdracht kan normaal gesproken binnen 3 á 4 weken plaatsvinden nadat u de koop-verkoop-overeenkomst getekend heeft. Als u niet aanwezig wenst te zijn bij de overdracht dan maakt u gebruik van een volmacht. Natuurlijk moet u vóór de datum van overdracht de benodigde handelingen verricht hebben.

Stap 5 - Het Kadaster

Na de overdracht informeert de notaris het Kadaster. Zij registeren u als nieuwe eigenaar.

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland?

Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.

NIEUWS

Woningtekort blijft oplopen

woonbond.nl 10 november 2020 Door woonbond.nl In 2019 kwamen er 84.000 woningen bij, maar het woningtekort loopt nog steeds op. Tijd voor actie! Om de woningnood in Nederland daadwerkelijk goed aan te pakken, moeten er volgens het CBS en Economisch Instituut van de Bouw (EIB) 95.000 woningen (externe link) per jaar worden bijgebouwd tussen 2020…

Lees verder