Waarom grond?

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. 2 op de 3 nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw.

Bron: Rijksoverheid

Er zijn veel redenen waarom u een grondaankoop zou kunnen doen. De spaarrentes zijn laag en wegen niet op tegen de hoge inflatie (in 2022 - 10 %) wat historisch hoog is over bijna vijftig jaar. De koers van aandelen fluctueert dagelijks. Voor investeerders in woningen zijn de woningprijzen inmiddels de pan uit gestegen. Grond daarentegen heeft een aantal voordelen waarvan wij er hier een paar noemen.


Daarom grond

Wilt u meer weten over een aankoop in grond of wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze bemiddelaar.

 • Grond komt er niet meer bij, bebouwing wel;
 • Grond is minder conjunctuurgevoelig;
 • Grond is een fysiek bezit en vrij verhandelbaar;
 • Levering via notaris en eigendomsverklaring van het Kadaster;
 • Trefkansvergroting door aankopen op meerdere locaties;
 • Grond stijgt normaliter over de jaren in waarde, door autonome waardegroei;
 • Grond is ten opzichte van ander bezit, op langere termijn, relatief waarde vast;
 • Grondlocaties bevinden zich in Nederland;
 • De nieuwe omgevingswet*;
 • Geschikt voor bijna iedere beurs, voor kopers die financiële reserves hebben;
 • Geschikt voor zowel zakelijk als privé;
 • Grond is vereist voor toekomstige bouwlocaties;
 • Cultuurgrond heeft kans bouwgrond te worden;
 • Er is een tekort aan bouwgrond;
 • Tot en met 2030 dienen er 900.000 woningen gebouwd te worden;
 • Cultuurgronden buiten de huidige rode contouren (bebouwingsgrenzen) worden steeds vaker voor bebouwing gebruikt;
 • Grond geeft relatief veel rust als u dit vergelijkt met bijvoorbeeld aandelen;

* De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

De Omgevingswet bundelt wetten voor de leefomgeving

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Van 26 wetten naar 1 wet.
Van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur.
Van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Voor meer informatie zie video hieronder of bekijk het originele bericht op de website van www.rijksoverheid.nl.

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079