Minister wil ingrijpen bij eindeloos gesteggel over bouwlocaties

16 Feb 2023

Het kabinet wil af van eindeloze discussies over de vraag of op een bepaalde locatie mag worden gebouwd. Worden provincie en gemeente het niet eens en is een locatie nodig om snel voldoende woningen te kunnen bouwen, dan grijpt woonminister Hugo de Jonge in. Hij gaat dan een gemeente dwingen op een bepaalde plaats te bouwen.

De Jonge presenteerde vandaag zijn regiewet die het mogelijk moet maken te sturen op de vraag welk type woningen, voor welke woningzoekenden waar moet worden gerealiseerd. Ook regelt de wet controle achteraf. Bouwt een gemeente bijvoorbeeld te weinig woningen voor de middenhuur (tot 1100 euro in de maand) dan kan de minister of de provincie ook ingrijpen. 

Stok achter de deur

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet zo snel mogelijk ingaat om grip te krijgen op de woningbouw. Mogelijk is dat al in januari volgend jaar, maar volgens De Jonge duurt een wetstraject lang en kan het ook een jaar later worden. Hij ziet de mogelijkheid tot dwang vooral als een stok achter de deur.

De sturing is volgens hem nodig omdat de markt er in de afgelopen jaren niet voor heeft gezorgd dat de juiste woningen werden gebouwd. Vooral in het betaalbare segment waren het er te weinig.

900.000 woningen

Daarom geeft de minister in zijn nieuwe wet aan, dat tweederde van de 900.000 woningen die de komende jaren moeten worden gebouwd, in de categorie betaalbaar moeten vallen. Daaronder vallen sociale huurwoningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen met een koopprijs tot 355.000 euro.

Huisvestingsprogramma

Gemeenten worden vanaf 2026 verplicht een huisvestingsprogramma te maken. Daarin geven ze precies aan welke woningen ze wanneer en waar willen bouwen. De provincie bewaakt of de afspraken ook worden nagekomen. Is dat niet het geval dan kan de provincie de gemeente dwingen bij te sturen. 

Dat wil volgens Hugo de Jonge niet zeggen dat de woningen ook altijd kunnen worden gebouwd. Op dit moment is er veel economische tegenwind en kunnen plannen onhaalbaar worden. ''Daarom is het belangrijk dat er reservelocaties achter de hand zijn om toch door te kunnen bouwen'', zegt De Jonge. Locaties zijn volgens hem op dit moment een groot probleem, daarom wil hij ook kunnen ingrijpen als te lang wordt gesteggeld over een woningbouwlocatie.

Urgent woningzoekenden

De nieuwe wet regelt ook dat er landelijke normen komen voor urgent woningzoekenden, die voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van huizen. Hieronder vallen niet de asielzoekers, maar bijvoorbeeld wel daklozen, mensen met chronische ziekten en mensen die vanuit een instelling komen en zelfstandig moeten gaan wonen. Gemeenten worden straks verplicht om naast een huisvestingsprogramma ook een huisvestingsverordening te hebben waarin de afspraken over urgentie worden vastgelegd. De landelijke afspraken zijn volgens De Jonge nodig omdat gemeenten er nu verschillende regels op na houden.

Voor asielzoekers geldt een andere wettelijke regeling. Gemeenten krijgen door het Rijk opgelegd hoeveel asielzoekers met een status ze moeten huisvesten. 

Bron: RTL Nieuws

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079