Aanbieder

Grondzaken Nederland is een aanbieder van cultuurgronden (gronden welke door de mens vooral zijn ingericht voor akkerbouw en/of veeteelt). Grondzaken Nederland tracht gronden te selecteren welke in meer of mindere mate een kans hebben om op (langere) termijn te veranderen van bestemming. Een mogelijke verandering welke voor u een rendement kan opleveren. Grondzaken Nederland selecteert haar gronden op basis van informatie die zij op het internet vindt. De bronnen hiervan deelt zij met u zodat u zelf kunt onderzoeken en interpreteren of dit een geschikte belegging voor u kan zijn, omdat het te behalen rendement onduidelijk is. Er zijn geen garanties, niemand beschikt immers over een glazen bol. Grondzaken Nederland adviseert u alleen te kopen als u het bedrag op langere termijn kunt missen. U bent namelijk aan het speculeren. Ook al heeft een aankoop in cultuurgrond altijd een onderliggende waarde, er is geen garantie dat u met uw aankoop een positief rendement gaat maken.

Bemiddelaar

Grondzaken Nederland werkt samen met EIGEN GROND B.V. (hierna de bemiddelaar). In opdracht van Grondzaken Nederland dient de bemiddelaar u op een correcte manier te informeren over de aankoopmogelijkheid bij Grondzaken Nederland. De bemiddelaar is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid. Zij dienen u, zonder enige vorm van eigen interpretatie, te informeren op basis van alle beschikbare informatie bij Grondzaken Nederland en bij haarzelf. De bemiddelaar kan haar mening geven over de potentie van een perceel cultuurgrond, maar uiteindelijk beslist u zelf of de verhouding potentie–koopsom voor u geschikt is.

Notaris

Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt, krijgt u altijd te maken met een notaris. Of het nu gaat om de levering na koop, de verdeling na scheiding, het vestigen van een hypotheek of het vestigen van een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik of erfdienstbaarheid). Ook een aankoop van (onbebouwde) cultuurgrond bij Grondzaken Nederland loopt via een notaris. De notaris let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. De notaris zal onder andere controleren of u handelingsbekwaam bent. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is het voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid. Het notariaat ontvangt u bij voorkeur het liefst persoonlijk op het notariskantoor voor transport.

Kadaster

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Als u cultuurgrond koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of Grondzaken Nederland de betreffende aankoop conform het gestelde in de koop-verkoop-overeenkomst aan u kan leveren. Na transport meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar bent geworden. Het Kadaster verwerkt deze informatie binnen één werkdag. Nadat het Kadaster u heeft ingeschreven als nieuwe eigenaar, controleert de notaris of deze inschrijving juist gebeurd is. Pas als dit het geval is, betaalt de notaris de door u betaalde koopsom door aan Grondzaken Nederland.
Wilt u meer weten over een aankoop in grond of wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze bemiddelaar.