amvastgoed_aankooptraject_image_2
amvastgoed_aankooptraject_image_1

Stap 1

De bemiddelaar informeert potentiële kopers zoals u, zonder enige vorm van interpretatie over de voor- en nadelen van grondaankopen en geeft nadere informatie over de aangeboden grondpositie. In eerste instantie zal de bemiddelaar u telefonisch en met behulp van het internet zo goed mogelijk informeren over de aangeboden grondpositie. Indien u geïnteresseerd bent, komt één van de buitendienstmedewerkers van de bemiddelaar bij u langs om verdere toelichting te geven over het perceel, de overeenkomst en aanverwante zaken. Dat kan zijn bij u thuis, op kantoor of op een andere locatie zoals bijvoorbeeld bij de aangeboden grondpositie.

Als u tot een weloverwogen aankoopbeslissing bent gekomen, tekent u de koop-verkoop-overeenkomst en het document genaamd ‘Weet wat u doet!’. De bemiddelaar levert deze documenten vervolgens aan bij ons.

Stap 2

Wij nemen, als aanbieder (verkoper), telefonisch contact met u op om de getekende documenten nog een keer met u door te nemen. Zodra wij hebben vastgesteld dat u goed geïnformeerd en weloverwogen tot een aankoopbeslissing bent gekomen, zullen wij de koop-verkoopovereenkomst tegentekenen. Nadat wij de koop-verkoopovereenkomsten hebben tegengetekend, bieden wij deze aan bij de notaris.

Stap 3

Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt, krijgt u altijd te maken met een notaris. Ook een aankoop van (onbebouwde) cultuurgrond bij ons loopt via een notaris. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte.

De notaris maakt alle benodigde stukken voor de overdracht op, zoals de (concept-)akte van levering en de nota van afrekening en stuurt deze naar u.
Het notariaat ontvangt u bij voorkeur het liefst persoonlijk op het notariskantoor voor transport.

Stap 4

De overdracht kan normaal gesproken binnen 3 á 4 weken plaatsvinden. Als u niet aanwezig bent bij de overdracht dient u voor de datum van de overdracht alle benodigde handelingen te verrichten. Zodra alle stukken getekend zijn en uw aankoopsom op de derdengeldenrekening van de notaris staat, zal de notaris overgaan tot de eigendomsoverdracht van de grondpositie.

Stap 5

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Als u cultuurgrond koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of wij de betreffende aankoop conform het gestelde in de koop-verkoop-overeenkomst aan u kan leveren. Na het passeren van de akte meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar bent geworden. Het Kadaster verwerkt deze informatie binnen één werkdag. Nadat het Kadaster u heeft ingeschreven als nieuwe eigenaar controleert de notaris of deze inschrijving juist gebeurd is. Pas als dit het geval is, betaalt de notaris de door u betaalde koopsom door aan ons.

Wilt u meer weten over een aankoop in grond of wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze bemiddelaar.