Nederland groeit uit zijn voegen, hoe houden we het land met straks 20 miljoen mensen leefbaar?

15 Aug 2022

Volgens cijfers van het CBS en verschillende bevolkingsonderzoeken groeit de Nederlandse bevolking gestaag door. Nu telt Nederland zo’n 17,7 miljoen inwoners en modellen geven aan dat dit over tien jaar zeker 20 miljoen Nederlanders zijn. Dat brengt allerlei vraagstukken met zich mee zoals het uitbreiden van het aantal huizen en voorzieningen. Zijn er grenzen aan de groei?

De gasten aan tafel bij WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1 zijn het unaniem eens dat praten over ‘demografie’ moeizaam gaat in politiek Den Haag. Praten over ‘bevolkingsgroei’ is praten over ‘migratie’ “en immigratie zelf is een buitengewoon moeizaam onderwerp,” zegt immigratiedeskundige Jan van de Beek. Dat komt doordat de Nederlandse bevolking op dit moment hoofdzakelijk groeit door asielstromen. “Er rust dus best wel een taboe op het onderwerp ‘demografie’,” aldus de immigratiedeskundige.

Commissie

Toch is inmiddels de gestage groei van de bevolking wel doorgedrongen in de politiek. Afgelopen maand is er een commissie opgetuigd die de problemen in kaart moet gaan brengen als Nederland inderdaad 20 miljoen inwoners heeft. En dat zijn er heel wat. Van de Beek denkt zelfs dat de bevolking naar 26 miljoen gaat doorgroeien binnen nu en een aanzienlijke tijd en dat daardoor de samenleving echt gaat piepen en kraken. Maar een duidelijke grens stellen over wat Nederland wel en niet aankan qua aantallen, daar wil niemand aan de tafel zich aan wagen.

Arbeidseconoom Pieter Gautier vindt overigens dat er veel te negatief naar die groei wordt gekeken. Ook is hij het niet volledig eens met het onderzoek van Van de Beek over de groei en hoeveel dat dat de staat gaat kosten. “Je moet mensen laten werken, dan leveren ze winst op voor bedrijven.” Daarop reageert Van de Beek: “Dat kan inderdaad met mensen uit Europese landen, maar de mensen die van buiten Europa komen hebben vaak een veel te lage opleiding daarvoor.”

Er zal hoe dan ook veel moeten gebeuren wil Nederland nog een aantal miljoen extra inwoners kunnen huisvesten. De commissie die het kabinet heeft aangesteld gaat de komende maanden onderzoek doen.

Bron: https://wnl.tv/2022/08/15/nederland-groeit-uit-zijn-voegen-hoe-houden-we-het-land-met-straks-20-miljoen-mensen-leefbaar/ 

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079