Geen toezicht AFM

Bij het product zonder beheer zijn de bemiddelaar en wij niet vergunningsplichtig ingevolge de Wet financieel toezicht (Wft) en staan de bemiddelaar en wij niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). U krijgt een perceel geleverd zonder pacht of enig ander gebruiksrecht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer. U krijgt een gedeelte van het perceel geleverd. Dit gedeelte vormt later een nieuw onafhankelijk perceel met een eigen kadastrale aanduiding. Dit houdt tevens in dat u jaarlijks kosten zult hebben zoals waterschapslasten en dat u het perceel – onder voorbehoud van eventuele kettingbedingen – zelf vrij kunt verhandelen.

Bij het product met beheer bieden wij beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Conform de vrijstellingsregeling van de Wft wordt u daarom gezien als een gekwalificeerde belegger. De bemiddelaar en wij zijn daardoor met onze activiteiten niet vergunningsplichtig en staan dientengevolge niet onder toezicht van de AFM.

Eigen onderzoeksplicht

U heeft een eigen verantwoordelijkheid en onderzoeksplicht om goed te overwegen of deze aankoop bij u past; die afweging kunnen wij niet voor u maken. Als u zich bij uw aankoopbeslissing uitsluitend laat leiden door de informatie van de bemiddelaar en ons, dan is dit geheel uw eigen verantwoording.

Feiten en risico’s
Elke investering/belegging gaat gepaard gaat met risico’s. Dit geldt ook voor een aankoop van grond. Hoewel grond in het algemeen door de jaren heen meer waard wordt, wil dit niet zeggen dat u uw grond op elk gewenst moment kunt verkopen voor de prijs die u ervoor betaald heeft. Er moet natuurlijk wel een koper zijn, en die koper moet bereid zijn om uw prijs te betalen. Ook mag duidelijk zijn dat wij een commercieel bedrijf zijn dat substantiële kosten maakt voor het selecteren, verwerven, onderzoeken en laten bemiddelen, waardoor u aanzienlijk meer betaalt (maximaal vijf keer de verwervingsprijs inclusief direct aan het perceel gerelateerde kosten) dan wij. Een ander risico is dat een eventuele bestemmingswijziging erg lang op zich laat wachten, in zijn geheel uitblijft, of dat de bestemmingswijziging niet het beoogde waarde verhogende effect blijkt te hebben. Grondprijzen kunnen fluctueren, en er kunnen geen garanties worden gegeven over toekomstige waardeontwikkelingen.

Hierbij een aantal risico’s en feiten op een rijtje:

 • U koopt cultuurgrond aan waarbij de aankoopsom normaliter aanzienlijk hoger ligt dan de gemiddelde prijs van omliggende gronden.
 • Als er op de aangekochte grond geen bestemmingsplanwijziging plaats vindt, is de kans op verlies bij doorverkoop groot.
 • In het verleden gerealiseerde bestemmingsplanwijziging op een bepaalde locatie biedt geen garantie voor een andere locatie.
 • U betaalt aanzienlijk meer (maximaal vijf keer de verwervingsprijs inclusief direct aan het perceel gerelateerde kosten) dan Grondzaken Nederland.

 • Grondzaken Nederland heeft geen enkele vorm van inspanningsverplichting om u te informeren over uw aankoop.
 • Grondzaken Nederland heeft op geen enkele wijze de verplichting om de door u gekochte gronden terug te kopen.
 • Grondzaken Nederland is zelf geen initiatiefnemer en heeft geen rol om een bestemmingsplanwijziging te realiseren.
 • Grondzaken Nederland heeft geen actieve rol om rendement te realiseren.
 • Evenals spaargelden en een aandelenportefeuille zal uw aankoop als ‘box 3 vermogen’ worden aangemerkt.
 • Kopers en vooral belastingbetalers die lenen om te beleggen, gaan meer inkomstenbelasting betalen in box 3 volgens het nieuwe kabinetsplan dat per 2022 moet ingaan.
 • Structuurvisies zijn intenties van gemeenten en provinciën. Het zijn richtinggevende documenten maar geen concrete plannen. In de praktijk wordt regelmatig van deze intenties afgeweken.
 • Ondanks dat Grondzaken Nederland en de bemiddelaar u middels de brochure, de koop-verkoop-overeenkomst en de leveringsakte zo volledig mogelijk trachten te informeren, behoudt u altijd een eigen onderzoeksplicht.
 • Potentiële grondontwikkelingen zijn afhankelijk van politieke, markt- en andere invloeden. Denk daarbij aan bankencrisis, stikstofcrisis, Covid-19, verkiezingen, omgevingswetgevingen etc.
 • Het is een lange termijn speculatieve aankoop zonder enige vorm van garantie op een rendement.
 • Aankopen in grond doet u voor lange termijn en daarom is het aan te raden om uw keuze te bespreken met uw partner, naasten en/of uw adviseur.
 • In het geval van een aankoop onder de € 110.000 bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer en heeft u jaarlijkse kosten zoals bijvoorbeeld waterschapslasten.
 • U mag het gekochte uitsluitend conform huidige bestemming gebruiken.

Bedenk daarom voordat u grond aan gaat kopen wat uw doelstellingen, mogelijkheden en verwachtingen zijn. Bent u bereid om risico’s te lopen? Kunt u uw geld voor langere tijd missen?

Wilt u meer weten over een aankoop in grond of wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze bemiddelaar.