Naar verwachting telt Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners. Mede door dit aantal zal de vraag naar woningen vanzelfsprekend toenemen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. Momenteel is er een tekort van 331.000 woningen (4,2 procent van de woningvoorraad). De inzet is om dit tekort terug te brengen naar 2% in 2035.

Bron: Rijksoverheid

 

Daarom grond:

 • Grond komt er niet meer bij, bebouwing wel

 • Grond is minder conjunctuurgevoelig

 • Grond is een fysiek bezit en vrij verhandelbaar

 • Levering via notaris en eigendomsverklaring kadaster

 • Risicospreiding door aankopen op meerdere locaties

 • Grond stijgt normaliter in waarde, door autonome waardegroei

 • Kans tot bouwgrond te worden

 • Tussen 2020 en 2030 moeten in totaal 845.000 woningen gebouwd worden
 • Grond is ten opzichte van ander bezit relatief waarde vast

 • Grondlocaties bevinden zich in Nederland

 • De nieuwe omgevingswet*

 • Geschikt voor bijna iedere beurs

 • Geschikt voor zowel zakelijk als privé

 • Gezien de woningnood is grond een vereiste voor toekomstige bouwlocaties

 • Er is een tekort aan bouwgrond

 • Grond geeft rust

Wilt u meer weten over een aankoop in grond of wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze bemiddelaar.

* De omgevingswet gaat naar verwachting in 2022 in.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Voor meer informatie zie video hieronder of bekijk het originele bericht op de website van Het Rijk.

Bron: rijksoverheid.nl